Profil

Værkstedet Erik Frandsen Automobiler Aps har eksisteret siden 1968, men blev overtaget af firmaets nuværende ejer i 2009. Medarbejderstaben udgjorde ved overtagelsen 4 mand, som alle fortsat er ansat i firmaet med anciennitet fra 16 til 47 år.

Vi er medlem af AutoMester-kæden samt Dansk Bilbrancheråd og beskæftiger i dag 6 medarbejdere med en bred faglig baggrund, som løbende ajourføres i forhold til nutidens krav til efteruddannelse og kundeservice. Det sker dels gennem AutoMester, men også eksternt på tekniske skoler o.lign. Bl.a. har vi 2 medarbejdere, som har gennemført Autotekniker uddannelsen.

Værkstedet er tilknyttet Teknologisk Instituts værkstedskontrolordning.

Som et lille koriosum kan nævnes, at tidligere og nuværende ejer har nøjagtigt samme navn "Erik Frandsen", men ikke i familie. Det nærmeste er, at "Erik Den Yngre"´s kone har været barndomsveninde med "Erik Den Ældre"´s yngste datter og "Erik Den Yngre"´s søster har været gymnasieveninde med "Erik Den Ældre"´s ældste datter.